Nederlandstalige pre-editing voor machinevertaling

Als tekstschrijvers hun werk door computers laten vertalen, ontstaan vaak fouten, onduidelijkheden en leemtes in de doeltaal.

Vertaalcomputers hebben een indrukwekkend logisch verwerkingsvermogen, maar worstelen vaak met de onlogische bouwstenen van de Nederlandse taal, zoals straattaal, creatieve uitingen en idiomatische uitdrukkingen. Het is daarom noodzakelijk om een machinevertaling door een corrector te laten nabewerken, het zogenoemde post-editen.

Omdat het post-editen van een machinevertaling relatief arbeidsintensief en duur is, laten sommige bedrijven hun teksten juist pre-editen.

Wat is pre-editing voor machinevertaling?

Pre-editing staat simpelweg voor het bewerken van tekst voordat die wordt vertaald door een computer. Het doel van pre-editing is om een tekst zo voor te bereiden dat een vertaalmachine de tekst zo nauwkeurig mogelijk kan vertalen. Editors doen dit door woorden of zinnen te herschrijven, schrappen of aan te vullen.

Wanneer u onbewerkte teksten aan een geautomatiseerd taalsysteem toevertrouwd, kan dat systeem verkeerde of slecht geïnformeerde beslissingen nemen. Vertaalcomputers produceren op basis van voorgeëdite, geoptimaliseerde teksten veel hoogwaardigere vertalingen die minder tot geen nabewerking vergen.

Vooral als teksten in meerdere talen worden gepubliceerd, loont het om deze te pre-editen. Pre-editen is immers een eenmalige activiteit waarvan de vertalingen in alle talen profiteren.

Pre-editen van Nederlandse teksten

Als pre-editor kan ik uw Nederlandstalige tekst analyseren vanuit het perspectief van een vertaalcomputer. Hierdoor kan ik uw tekst voorafgaand aan het vertaalproces optimaliseren op de volgende punten:

Corrigeren:

  •  
  •  

Schuiven & schrappen:

  •  
  •  
  •  

Aanvullen:

  •  
  •  
  •  
  •  

Tarief voor pre-editing

Ik reken voor pre-editing voor machinevertaling een vaste projectprijs of een tarief op basis van het aantal woorden in uw tekst.

Ook interesse om uw vertaalproject te laten optimaliseren voor verwerking in een vertaalmachine? Vul dan het offerteformulier in of bekijk mijn tarieven voor meer informatie.

vraag offerte aan