Redigeren en proeflezen

Hoe goed uw teksten ook zijn, er is altijd een mogelijkheid om ze te verbeteren. Vaak is er een extra paar ogen voor nodig om de zwakke punten te lokaliseren.

Redigeren

Redigeren is het kritisch vergelijken van een professioneel vertaalde tekst met de boodschap en vorm uit de bijbehorende brontekst en het controleren op juist en consistent gebruik van vorm, stijl en zinsconstructies. Tijdens het redigeren controleer ik ook op spelfouten, tikfouten, grammaticale gebreken en correct gebruik van interpunctie.

vertaalofferte aanvragen

Proeflezen

Proeflezen is het controleren van een definitieve, goedgeschreven, tekst op grammaticale onvolkomenheden, spelfouten, typfouten en consistentie in terminologie en opmaak.

offerte aanvragen