Redigeren en proeflezen nader verklaard

Helaas hanteert men in de vertaalwereld geen eenduidige definities voor redigeren en proeflezen. Daarom geef ik hieronder mijn interpretatie van beide disciplines.

Redigeren

Redigeren is het kritisch vergelijken van een professioneel vertaalde tekst met de boodschap en vorm uit de bijbehorende brontekst en het controleren op juist en consistent gebruik van vorm, stijl en zinsconstructies. Tijdens het redigeren controleer ik ook op spelfouten, tikfouten, grammaticale gebreken en correct gebruik van interpunctie.

Proeflezen

Proeflezen is het controleren van een goed geschreven, definitieve tekst op grammaticale onvolkomenheden, spelfouten, typfouten en consistentie in terminologie en opmaak.

Offerte voor tekstcorrectie

Hoe goed uw teksten ook zijn, er is altijd een mogelijkheid om ze te verbeteren. Vaak is er een extra paar ogen voor nodig om de zwakke punten te lokaliseren. Vraag nu een offerte aan voor het corrigeren van uw teksten.

offerte aanvragen