Wat is redigeren & proeflezen?

Het is belangrijk dat een Nederlandse vertaling geen grammaticale fouten, spelfouten of tikfouten bevat en dat de tekst leest alsof die oorspronkelijk in het Nederlands is geschreven. Door uw document te redigeren en proeflezen, verbetert u de tekst en voorkomt u onnodige slordigheden en fouten.

Het verschil tussen redigeren & proeflezen

Redigeren tracht de algehele kwaliteit van een tekst te verbeteren, terwijl proeflezen de tekst meer aan de oppervlakte optimaliseert. Hierna licht ik beide diensten nader toe.

Redigeren

Redigeren is het grondig reviseren van een tekst. Bij redigeren herzie ik een definitieve tekst door de opbouw en structuur te verbeteren, de tekst te controleren op juist en consistent gebruik van toon, stijl en zinsconstructies en feiten en interpretaties te verifiëren. Standaard onderdeel van mijn redigeerproces is een controle op fouten in spelling, grammatica en interpunctie.

Redigeren van vertalingen

Bij het redigeren van vertalingen (tweetalige revisie) controleer ik aanvullend op vertaalfouten en controleer ik of de definitieve vertaling overeenkomt met de boodschap en vorm van de brontekst.
Ik lever dit tweetalig redactiewerk onder meer als onderdeel van het TEP-proces van vertaalbureaus.

Proeflezen

Proeflezen is een laatste tekstcorrectie. De proeflezer gaat ervan uit dat uw werk al grondig is geredigeerd.

Bij proeflezen controleer ik een definitieve tekst op achtergebleven fouten in spelling, grammatica en interpunctie, zodat de tekst geschikt is voor publicatie.

Offerte voor redigeren en proeflezen

Mijn tarieven voor redigeren en proeflezen zijn gebaseerd op het woordaantal en de kwaliteit van de tekst alsook de gewenste levertijd. Ik reken voor deze diensten een woordtarief of uurtarief.

Mijn gemiddelde dagelijkse productie voor redigeren en proeflezen ligt op respectievelijk 3500 en 5000 woorden.

vraag offerte aan