Vertaalrevisie en proeflezen Nederlands

Wilt u uw Nederlandse teksten laten verbeteren, zodat die vrij zijn van grammaticale fouten, spelfouten en tikfouten?

Door BlacKKite uw document te laten proeflezen, verbetert u de inhoud en voorkomt u onnodige slordigheden en fouten. BlacKKite levert twee soorten diensten voor tekstverbetering: vertaalrevisie en proeflezen Nederlands.

Verschil tussen proeflezen en vertaalrevisie

Wat is het verschil tussen proeflezen en reviseren? Bij proeflezen wordt de Nederlandse tekst zelfstandig behandeld, terwijl die bij revisie wordt vergeleken met de Engelse brontekst waaruit is vertaald.

Wat is proeflezen?

Proeflezen is de laatste correctieronde voor een tekst. Bij proeflezen – of tegenlezen – controleert de proeflezer een definitieve tekst op achtergebleven fouten in spelling, grammatica en interpunctie, zodat de tekst uiteindelijk geschikt is voor publicatie. De proeflezer verwacht dat uw tekst uit mensenwerk is verkregen en al grondig is geredigeerd.

Wat is vertaalrevisie?

Bij vertaalrevisie wordt gecontroleerd of de definitieve Nederlandse vertaling overeenkomt met de boodschap en vorm van de Engelse brontekst. De revisor verbetert daarnaast de opbouw en structuur van de tekst en controleert op juist en consequent gebruik van toon, stijl en zinsconstructies. De revisor verwacht dat uw tekst professioneel is vertaald en uit mensenwerk is verkregen.

Hoe werkt proeflezen?

Hoe ziet het proefleesproces eruit en hoe gaat de proeflezer te werk? Alle aangebrachte correcties, aanpassingen en opmerkingen worden bijgehouden met de functie Wijzigingen bijhouden (Track Changes). U kunt de wijzigingen op die manier afzonderlijk beoordelen of in één keer allemaal accepteren.

Mijn gemiddelde dagelijkse capaciteit voor proeflezen en tweetalig redigeren ligt op respectievelijk 6000 en 4000 woorden. U krijgt de gecorrigeerde tekst dus in de kortst mogelijke tijd weer terug.

zo bepaalt u het woordaantal

Wat kost proeflezen?

Benieuwd naar wat het kost om uw Nederlandse teksten te laten proeflezen? Voor alle diensten reken ik een transparante woordprijs of uurprijs, zoals vermeld in deze prijslijst.

U kunt uw correctiewerk delen via een clouddienst, of insturen via het offerteformulier in een van de volgende bestandsindelingen.

stuur documenten