Tekstcorrectie, tekstredactie en vertaalrevisie Nederlands

Wilt u uw Nederlandse teksten laten verbeteren zodat die vrij zijn van grammaticale fouten, spelfouten en tikfouten?

Door BlacKKite uw document te laten redigeren, verbetert u de inhoud en voorkomt u onnodige slordigheden en fouten. BlacKKite levert drie soorten diensten voor tekstverbetering: tekstredactie, tekstcorrectie en vertaalrevisie.

Tekstcorrectie en tekstredactie

Door uw tekst te laten redigeren of corrigeren (proeflezen) bezorgt u uw beoogde publiek een correcte en prettige leeservaring.
Wat is het verschil tussen redigeren en proeflezen? Bij redigeren tracht de revisor de algehele kwaliteit van een tekst te verbeteren en bij proeflezen optimaliseert de corrector de tekst aan de oppervlakte. Hierna licht ik deze diensten nader toe.

  • Tekstredactie

    Grondige revisie van de Nederlandse tekst

Redigeren is het grondig reviseren van een door een mens geschreven tekst. Bij redigeren herziet de redacteur een definitieve tekst door de opbouw en structuur te verbeteren, de tekst te controleren op juist en consequent gebruik van toon, stijl en zinsconstructies en door feiten en interpretaties te verifiëren.


  • Tekstcorrectie (proeflezen)

    Laatste correctie van de Nederlandse tekst

Proeflezen is een laatste tekstcorrectie van een uit mensenwerk verkregen tekst. De corrector gaat ervan uit dat uw werk al grondig is geredigeerd.

Bij proeflezen - of tegenlezen - controleer ik een definitieve tekst op achtergebleven fouten in spelling, grammatica en interpunctie, zodat de tekst geschikt is voor publicatie.

Proeflezen van vertalingen

In sommige gevallen is het nodig om de inhoud van een Nederlandse vertaling nog eens kritisch te vergelijken met de Engelse brontekst. Daarvoor is de volgende tweetalige tekstrevisiedienst bedoeld.

  • Vertaalrevisie

    Nederlandse vertaling in vergelijking tot brontekst

Bij het reviseren of redigeren van vertalingen controleert de revisor aanvullend op het standaard redactieproces op vertaalfouten en controleert deze of de definitieve Nederlandse vertaling overeenkomt met de boodschap en vorm van de brontekst. BlacKKite proefleest alleen Nederlandse teksten die professioneel zijn vertaald door een mens.

Hoe ziet het proces eruit?

Alle aangebrachte aanpassingen en opmerkingen worden bijgehouden met de functie Wijzigingen bijhouden (Track Changes). U kunt de wijzigingen op die manier afzonderlijk beoordelen of in één keer allemaal accepteren.

Mijn gemiddelde dagelijkse capaciteit voor redigeren, proeflezen en tweetalig redigeren ligt op respectievelijk 4500, 6000 en 4000 woorden. U krijgt de gecorrigeerde tekst dus in de kortst mogelijke tijd weer terug.

zo bepaalt u het woordaantal

Welke bestandsindelingen worden ondersteund?

U kunt uw redactie- en correctiewerk aanbieden als MS Word-bestand (.docx, .doc of .rtf), LibreOffice Writer- & OpenOffice Writer-bestand (.odt), als pdf-bestand of als Google Docs-document.
Voor het reviseren en corrigeren van vertalingen ondersteun ik een groot aantal tweetalige bestandsindelingen.

Wat kost tekstredactie, tekstcorrectie en vertaalrevisie?

Geïnteresseerd in een van deze diensten voor tekstverbetering? Stuur uw document dan via het offerteformulier en u ontvangt binnen een uur een offerte op basis van mijn woordtarief of uurtarief.

vraag offerte aan