Privacyverklaring BlacKKite vertalingen

Omdat ik als particulier veel waarde hecht aan de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van het Europees Parlement en de Raad, wil ik als ondernemer ook netjes en transparant omgaan met de persoonlijke gegevens van anderen.


Websitegebruik

De data-uitwisseling op deze website verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding middels het TLS-encryptieprotocol (Transport Layer Security). De informatie die u verstuurt, blijft daardoor vertrouwelijk.

Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens maak ik doelbewust zo min mogelijk gebruik van diensten van derden die geld verdienen met persoonsgegevens.

Deze website maakt doelbewust geen gebruik van actieve social plugins. Uw surfgedrag wordt niet gevolgd met volgpixels of likeknoppen.

Deze website maakt alleen gebruik van analytische cookies. De IP-adressen zijn gedepersonaliseerd.


Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor je privacy. Ze geven de beheerder wel inzicht in de drukte op de site en welke artikelen populair zijn. Maar niet op individueel niveau.

Steven de Jong in NRC


Hierna leg ik uit welke privacygevoelige gegevens ik bewaar en hoe ik die gegevens beheer en verwerk.

Persoonsgegevens

U verstrekt persoonsgegevens als u een offerte aanvraagt of vertaalwerk aanlevert.

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen doelmatig, zoals voor het versturen van facturen en onderhouden van contact. Ik bewaar deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Projectgegevens

Met een CAT-tool maak ik voor uw project een tweetalig vertaalgeheugen (TM) en eventueel een woordenlijst.

Deze databanken gebruik ik om de dienstverlening bij vervolgprojecten te verbeteren.

meer over CAT-tools

Machinevertaling

Een vertaling van BlacKKite is altijd 100% mensenwerk! Ik produceer geen machinevertalingen en post-edit geen machinevertalingen (PEMT)!

Bij projecten met openbaar beschikbare content laat ik me in sommige gevallen echter inspireren door suggesties van een MT-systeem (Microsoft Translator of DeepL) door op woord- of zinsniveau een query uit te voeren.

vertaler of vertaalmachine?

Beveiliging

Projectbestanden en klantgegevens worden opgeslagen op de opslagmedia van een met een wachtwoord beveiligde toepassingsgerichte werkcomputer. Het Microsoft beveiligingspakket, Windows-beveiliging, in combinatie met een secundaire virusscanner vormen de bescherming voor deze machine, conform de aanbevelingen van de York Times in hun Privacy Project.

Om de twee uur wordt er automatisch een back-up gemaakt van alle bestanden op een extern medium. De data worden op dit medium opgeslagen met AES-versleuteling. Ik maak doelbewust geen gebruik van cloudopslag.

Gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen

Als u uw gegevens (persoonsgegevens of projectgegevens) wilt inzien of wilt laten corrigeren/verwijderen, kunt u een berichtje sturen. Na verificatie van uw identiteit, voer ik z.s.m. uw verzoek uit.