Transcreation: een creatieve vertaling van Engelse teksten

Wilt u uw Engelstalige marketingmateriaal aanpassen aan de belevingswereld van de Nederlandstalige lezer zonder de campagne helemaal opnieuw te hoeven opzetten?

De vrije vertaalvorm van transcreation biedt in zo'n geval uitkomst.

Transcreation, een vrije vertaling

Bij transcreation staat het beoogde doel van de tekst centraal en niet de brontekst. De vertaler kan zich bij deze vertaaltechniek veel meer veroorloven dan bij een standaardvertaling.

Met herformuleren, herschrijven en/of hertalen kan de vertaler de kernboodschap van de originele tekst behouden.

tarieven voor transcreation

Vertaling of transcreation?

Met een creatieve vertaling van uw Engelse tekst kunt u zich onderscheiden van de concurrentie. Transcreation van marketingmaterialen is raadzaam in de volgende gevallen:

  • Bedrijfsmotto, slogan of tagline

    Twee alternatieve vertalingen

Bij transcreation van een motto, slogan of productspecifieke tagline lever ik een of twee alternatieve vertalingen, een korte verantwoording en een terugvertaling (backtranslation) van elk van deze opties als controlemiddel.

  • Cultuurafhankelijke elementen

    Tekst waarop vertaling van invloed is

Uw copy bevat cultuurafhankelijke elementen die na vertaling…

  …weinig tot de verbeelding spreken.
Denk aan verwijzingen naar het in Canada razendpopulaire ijshockey. De gemiddelde Nederlander zal daar een veel minder sterke gevoelswaarde bij hebben dan bij voetbal, tennis of schaatsen.

  …onduidelijk zijn voor de beoogde doelgroep.
Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om knock-knock-jokes te vertalen. Deze vraag-en-antwoordmoppen zijn in Amerika wijdverbreid, maar zullen bij Nederlanders weinig effect sorteren. Dat komt deels omdat veel van de grap verloren gaat door de ontkrachting van woordspelingen, maar vooral omdat de gemiddelde Nederlander nauwelijks bekend is met het concept.

  • Ritme en rijm

    De vertaler bootst het Engelse origineel na

De Nederlandse vertaling van dit soort reclameteksten moet de boodschap overbrengen én eenzelfde soort rijm, ritme en klank bevatten als de Engelse brontekst.

Offerte voor transcreation

Ook interesse in een creatieve vertaling? Vraag dan een offerte aan voor transcreation van uw Engelse tekst of bekijk de tarieven voor meer informatie.

naar offerteformulier