úw tekst in optima forma

Content groeit mee met de uitbreiding en verbetering van producten en diensten. Hierdoor kan marketingmateriaal na verloop van tijd gaan aanvoelen als een opeenstapeling van losse eindjes zonder cohesie en overtuigingskracht. Door uw content te laten optimaliseren, maakt u optimaal gebruik van bestaande kennis, talent en ervaring!

Contentoptimalisatie

Zou het niet fantastisch zijn als u uw bedrijfskennis efficiënt kon etaleren in een professionele tekst! Ik distilleer de vakkennis uit uw tekst en creëer op die grondslag een overtuigende en enthousiasmerende nieuwe versie. Content die problemen oplost en vragen beantwoordt die leven bij uw doelgroep. Zo kunt u laten zien dat u uw doelgroep begrijpt en biedt u meerwaarde als vakexpert.


    Teksten die niet direct geschikt zijn voor publicatie vormen vrijwel altijd een prima basis voor professionele content.    

úw teksten optimaal gebundeld

Bezit u gedetailleerde documentatie over allerhande bedrijfsactiviteiten? Benut u die content ook optimaal?

Zou het niet fantastisch zijn om die rijke informatie te kunnen combineren tot een bondige, coherente en consistente bedrijfspresentatie! Ik breng uw bestaande documentatie terug tot de essentie en combineer de afzonderlijke delen tot een coherente, overtuigende bedrijfspresentatie of enthousiasmerend productprofiel.

Werkwijze

In drie eenvoudige stappen naar de ideale content! Ik schrijf een concepttekst op basis van uw bronteksten en wensen. Vervolgens scherp ik in twee correctieronden de tekst aan op basis van uw feedback.

1. Conceptversie

  • Na opdrachtverlening stuurt u uw bronteksten en verschaft u informatie over onder meer de gewenste stijl, toon en lengte van de nieuwe tekst. Invullen van de vragenlijst duurt slechts 15 minuten!
  • Ik bestudeer uw bestaande teksten en onttrek hieruit de waardevolle vakkennis.
  • U ontvangt een conceptversie van de op basis van uw wensen herschreven content.

2. Proefversie

  • U leest de conceptversie en geeft feedback aan de hand van een formulier met meerkeuzevragen.
  • Ik reviseer uw tekst op basis van uw feedback en lever een proefversie.

3. Definitieve versie

  • Op basis van de proef kunt u laatste wijzigingen aandragen.
  • Ik finetune de proef op basis van uw feedback en zet de laatste puntjes op de i.
  • U ontvangt de definitieve versie van uw tekst.