10 tips voor de vertaling van Engelse teksten

Loopt u vast tijdens het vertalen van Engelse teksten?

Bij de vertaling van Engelse teksten kunt u tegen onverwachte problemen aanlopen. BlacKKite deelt 10 taaltips voor het verbeteren van uw Nederlandse vertaling.

Zelf Engelse teksten vertalen

Iedereen die weleens Engelse teksten heeft vertaald, kan u vertellen dat het makkelijker lijkt dan het in werkelijkheid is. Zelfs als u de Engelse tekst inhoudelijk snapt, kan het nog lastig zijn om de vertaalslag te maken naar een andere taal.

Ook als u een automatische vertaaldienst het vuile werk laat doen, is de strijd nog niet gestreden. Aan een machinevertaling moet gewoonlijk nog heel wat worden geschaafd voordat die geschikt is voor publicatie. Daarom is het helemaal zo gek nog niet om een tekst zelf te willen vertalen. De volgende taaltips kunnen u als aspirant-vertaler hierbij wellicht helpen.

10 tips voor het vertalen van Engelse teksten

Controleer vooraf of u wel werkt aan het juiste bestand met de definitieve, geredigeerde versie van de Engelse tekst. Die tip is een beetje een dooddoener, maar voorkomt wel dat u tijdens het vertaalproces nog fouten moet corrigeren of wijzigingen moet aanbrengen.

  • Taaltips voor uw vertaling Engels-Nederlands

    Praktisch toepasbaar voor iedereen

Lees om te beginnen de Engelse tekst aandachtig door, zodat u bekend bent met het onderwerp en de doelgroep goed voor ogen hebt.

Gebruik Nederlandse titelconventies.
Angelsaksische titelnotaties met beginhoofdletters voor alle hoofdwoorden zijn niet gangbaar in het Nederlands. Schrijf daarom alleen het eerste woord van de titel en eigennamen met een hoofdletter.
Vertaal aanspreekvormen consequent.
Het Engelse you betekent in het Nederlands zowel u als je/jij. Kies voor een aanspreekvorm die past bij uw doelgroep. Tekstballon van voorstander tutoyeren. Gebruik passende aanspreekvorm consequent in vertaling.Wat u ook kiest, gebruik die aanspreekvorm consequent in uw vertaling!
Vertaal idiomatische uitdrukkingen en creatieve passages vrij.
Distilleer de kernboodschap en vertaal die in een passende vorm en stijl.
Splits lange, ingewikkelde zinnen.
Door een lange en gecompliceerde Engelse zin op te delen in twee of meer afzonderlijke delen, wordt de vertaalbewerking vaak makkelijker en de vertaling begrijpelijker.
Houd rekening met het verschil in zinsopbouw.
Typisch Engelse zinsconstructies met bijvoorbeeld inleidende bijzinnen klinken geforceerd als ze een-op-een worden overgezet naar het Nederlands.
Lokaliseer internationale maten, valuta, wetgeving e.d.
Imperiale waarden, buitenlandse valuta en afwijkende datum- en tijdnotaties kunnen voor Nederlanders onduidelijk en verwarrend zijn. Pas deze daarom aan, net als internationale normen, wet- en regelgeving en telefoonnummers.
Let op met Engelstalige samenstellingen.
In het Engels worden samenstellingen doorgaans los geschreven, waardoor ze uit twee of soms zelfs drie of meer losse zelfstandige naamwoorden bestaan. Schrijf de Nederlands vertaling in principe aaneen of omschrijf het begrip.Zeskantbout: voorbeeld van een verschil in de vertaling van samenstellingen.
Voorbeeld: hexagonal head cap screw kunt u vertalen als zeskantbout of als bout met zeskantkop.
Neem namen van organisaties ongewijzigd over.
Gebruik de spelling die het betreffende instituut zelf hanteert of volg algemene Nederlandse spellingsregels.
Vermeld in handleidingen de term die zichtbaar is op het apparaat.
Vertaalt u een handleiding? Door de teksten bij knoppen en andere bedieningselementen ook onvertaald op te nemen in de Nederlandse tekst, geeft u gebruikers een handig fysiek referentiepunt.

Nederlandse vertaling nakijken

Door bovenstaande tips te volgen, geeft u uw Nederlandse vertaling een goede basis. Het is raadzaam om de vertaling vervolgens nog even te laten nakijken om fouten op te sporen en te corrigeren. Ik kan de spelling, grammatica en stijl van uw Nederlandse vertaling controleren en waar nodig verbeteren. Vraag hiervoor een offerte aan of bekijk de prijzen voor tekstrevisie.

Vertaling van Engelse tekst uitbesteden

Mocht u onverwachts besluiten om de Engelse tekst toch niet zelf te vertalen, dan kan ik u het vertaalproces ook uit handen nemen.

vraag offerte aanAuteursprofiel

Vertaler Engels-Nederlands Erwin van Wouw

Erwin van Wouw (1973) woont in Utrecht en werkt al ruim 16 jaar als gediplomeerd en gecertificeerd technisch vertaler Engels-Nederlands. Hij helpt organisaties bij het vertalen van hun Engelstalige documenten naar correct en goedlopend Nederlands.