8 tips voor het vertalen van Android- & iOS-apps in het Nederlands

Omdat de gebruikersinterfaces van iOS en Android onderling verschillen, worden app-vertalingen idealiter gebaseerd op de basisterminologie van het mobiele besturingssysteem waaronder de app draait.

Bij het lokaliseren van Android- & iOS-apps en het vertalen van de bijbehorende appstorevermelding en gebruikershandleiding moet u naast algemene vertaalrichtlijnen ook rekening houden met vertaalverschillen in de basisterminologie van iOS en Android. In dit artikel geef ik vertaaltips voor de 8 opvallendste verschillen tussen iOS en Android in het Nederlands.


Voor- en achterkant Apple iPhone 14 Pro en Samsung Galaxy S22

 8 vertaaltips voor iOS en Android

Acht tips op basis van de opvallendste verschillen tussen de Nederlandse vertalingen in iOS en Android en die in de handleidingen van de belangrijkste topmodellen voor beide platforms, de Apple iPhone 15 Pro en de Samsung Galaxy S23.

1. Presentatie Apple en Samsung

Naast een visuele huisstijl hanteren bedrijven vaak ook taal- en tekstrichtlijnen voor herkenning. Ook als die regels niet openbaar zijn, kunt u ze herleiden uit bestaande documentatie. Volg in uw vertaling het taalgebruik en de bedrijfscultuur van het betreffende bedrijf of platform.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Dual wide-angle and telephoto rear cameras
Nederlandse vlag Dubbele ultrabrede camera en telelenscamera

Android-logo

Amerikaanse vlag Rear cameras
Nederlandse vlag Camera aan de achterzijde (vier)

Voor optimale aansluiting bij de cultuur van een platform of fabrikant kunt u die in uw eigen documentatie en content navolgen, tot zover dat comfortabel voelt.

 • Apple

  Niet vies van opsmuk en superlatieven

 • Laat geen functie of optie onbenoemd
 • Gebruikt veel bijvoeglijke naamwoorden
 • Staaft beweringen met cijfers
 • Verzint pakkende namen
 • Samsung

  Over het algemeen meer ingetogen

 • Schrijft gedegen content
 • Schrijft/vertaalt realistisch
 • Houdt het kort

2. Stijl & toon voor Android & iOS

Een van de meest in het oog springende verschillen in de Nederlandse vertalingen van iOS en Android is die van de manier waarop gebruikers aangezet worden tot handelen. Apple en Google gebruiken hiervoor hun eigen stijl. Kies altijd de bijpassende wijs voor knopteksten en dialoogvenstertitels.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Reset / Reset all settings
Nederlandse vlag Stel opnieuw in / Herstel alle instellingen

Android-logo

Amerikaanse vlag Reset / Reset all settings
Nederlandse vlag Resetten / Fabrieksgegevens herstellen (Fabrieksinstellingen terugzetten)

Omdat de onbepaalde wijs (infinitief) en gebiedende wijs (imperatief) in het Engels meestal gelijk zijn, kan een Engelstalige UX-designer probleemloos de buttonteksten Open en Save gebruiken. Voor een vertaler Engels-Nederlands is de vertaling van die buttonteksten echter lang niet zo vanzelfsprekend.

Gebiedende wijs of onbepaalde wijs?

Hoewel de imperatief (Open) lekker urgent klinkt, maakt die een frase met een scheidbaar werkwoord als opslaan onnodig onduidelijk door de onderbreking (Sla op). De infinitief voorkomt dit splitsingsprobleem, maar klinkt daarentegen wel heel vrijblijvend.

Apple gebruikt de imperatief voor knopnamen.

Voor het vertalen van buttonteksten en dialoogvensters geldt de volgende vuistregel:

 • Gebruik de gebiedende wijs voor iOS
 • Gebruik de onbepaalde wijs voor Android

3. Perspectief Android & iOS

Ontwikkelaars kunnen functies op verschillende manieren benaderen. Volg het perspectief van de fabrikant voor een perfecte gebruiksbeleving.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Portrait orientation lock
Nederlandse vlag Staanderichtingsslot aan/uit (Staande weergave vergrendeld)

Android-logo

Amerikaanse vlag Rotate to landscape mode
Nederlandse vlag Automatisch draaien (Draaien naar liggende stand)

In bovenstaand voorbeeld beschouwt Apple de staande weergave als uitgangspositie van een smartphonescherm. Staat de functie aan dan gebeurt er niets als de telefoon draait. Is de functie gedeactiveerd, dan zal de content op het scherm meedraaien met de stand van de smartphone. Voor Google doet de uitgangspositie er niet toe. De content draait mee (functie aan) of niet (functie uit). Merk op dat deze benadering uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

4. Bedrijfseigen terminologie Apple & Samsung

Fabrikanten gebruiken soms een eigen benaming voor algemeen geaccepteerde technologieën. Volg deze bedrijfseigen terminologie van de fabrikant voor een feilloze en veilige gebruikerservaring.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Face ID scanner
Nederlandse vlag Face ID

Android-logo

Amerikaanse vlag Face recognition
Nederlandse vlag Gezichtsherkenning

Samsung bekijkt de sensor voor wat die is, een scanner die gezichten kan herkennen. Apple verwijst met Face ID daarentegen naar de beveiligingstechnologie achter de hardware. In de Nederlandse handleiding wordt deze term wel iets flexibeler toegepast.

5. Definitie Android & iOS

Sommige begrippen blijken minder eenduidig dan verwacht. Volg de voorkeursvertaling van het betreffende platform voor een positieve gebruikerservaring.

Apple-logo

Amerikaanse vlag App Icons
Nederlandse vlag App-symbool

Android-logo

Amerikaanse vlag App Icons
Nederlandse vlag App-pictogram

Vertaal in dit geval (samenstellingen met) icon voor iOS met symbool en voor Android met pictogram. Wees alert op dit soort termen, want de vertalingen zijn niet altijd even vanzelfsprekend. Voor de typische app-snelkoppelingen op het startscherm van een smartphone wordt door Nederlanders steeds vaker het verkleinwoord icoontje gebruikt.

6. Detailniveau Android & iOS

Ook het detailniveau van een term kan in de Nederlandse vertaling verschillen. Kies een passende omschrijving voor onderdelen en accessoires.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Headphone
Nederlandse vlag Koptelefoon

Android-logo

Amerikaanse vlag Headphone
Nederlandse vlag Oortelefoon

Apple specificeert zijn terminologie doelgericht ruim (zie ook categorie 5). Het woord koptelefoon is een hyperoniem voor het woord oortelefoon. De technisch vertaler voor Android moet bij een smartphonekoptelefoon hebben gedacht aan de in-earkoptelefoon zoals die veelal wordt meegeleverd bij een smartphone. Maar de gebruiker kan natuurlijk net zo goed een on-earkoptelefoon of over-earkoptelefoon aansluiten/koppelen en die kun je dan weer geen oortelefoon noemen.

7. Evenwicht in vertaling Android & iOS

Gelijkwaardige tekstelementen verhogen de leesbaarheid. Streef naar balans in menu-items met meerdere elementen.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Sounds & Haptics
Nederlandse vlag Horen en voelen

Android-logo

Amerikaanse vlag Sounds and vibration
Nederlandse vlag Geluiden en trillen

Maak menu-items en opsommingen altijd gelijkwaardig, ongeacht het platform. Dat is duidelijker en leest prettiger. De Android-vertaler houdt dit menu-item onevenwichtig door in de vertaling zowel een zelfstandig naamwoord als een werkwoord te gebruiken. Het iets algemenere Sounds & haptics is in de iOS-vertaling wel in overeenstemming.

8. Gebruiksbeleving bij Android & iOS

Focus altijd op een optimale gebruiksbeleving. Houd u zoveel mogelijk aan de Nederlandse basisvertalingen voor iOS en Android, maar vertaal functienamen en menutitels vooral op maat.

Apple-logo

Amerikaanse vlag Lock screen
Nederlandse vlag Toegangsscherm

Android-logo

Amerikaanse vlag Lock screen
Nederlandse vlag Vergrendelscherm

Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, kan juist een eufemistische of anderszins afwijkende vertaling de doelmatigheid van een functie soms vergroten. In feite heeft de iOS-vertaler de Engelstalige UI-copy uit dit voorbeeld geoptimaliseerd. In de beleving van een ontwikkelaar is het ongetwijfeld logisch om de beveiligingslaag voor toegang tot het startscherm vergrendelscherm te noemen, maar vanuit het oogpunt van de gebruiker doet de benaming toegangsscherm veel gastvrijer aan.

Perfect vertaalde app voor een consistente gebruikservaring

Gelokaliseerde smartphoneapps worden sneller gedownload en vaker gebruikt. Als u een app lokaliseert en de bijbehorende appstorebeschrijving en gebruiksaanwijzing vertaalt, moet u rekening houden met de verschillen tussen de Nederlandse vertalingen in de basisterminologie van iOS en Android.

Door gedurende het lokalisatieproces alert te zijn op bovenstaande acht categorieën, zal de gebruiker uiteindelijk een consistente gebruiksbeleving ervaren met een naadloze overgang tussen de gebruikersinterface van de applicatie en het platform.

vraag offerte aan voor app-vertalingAuteursprofiel

Vertaler Engels-Nederlands Erwin van Wouw

Erwin van Wouw (1973) woont in Utrecht en werkt al ruim 16 jaar als gediplomeerd en gecertificeerd technisch vertaler Engels-Nederlands. Hij helpt organisaties bij het vertalen van hun Engelstalige documenten naar correct en goedlopend Nederlands.