Sneltoetsen memoQ Translator Pro

Met de introductie van de Cheat Sheet-functie in memoQ 2015 heeft memoQ Translation Technologies (voorheen Kilgray) onderstaande lijst met sneltoetsen in feite overbodig gemaakt. Ga als volgt te werk om uw eigen cheat sheet/sneltoetslijst op te slaan in memoQ Translator Pro 2015, Translator Pro 8 Adriatic, memoQ Translator Pro 9 of nieuwer:

  • Kies Options/Keyboard Shortcuts
  • Selecteer de lijst die u wilt opslaan en klik op Edit (A)
  • Druk in het volgende venster op de link Save Cheat Sheet (B)
  • U krijgt nu de mogelijkheid om de lijst op te slaan als html bestand
Cheat sheet sneltoetsen memoQ 2015

Sneltoetsen memoQ Translator Pro

Dit is een aangepaste versie van de lijst met sneltoetsen voor memoQ Translator Pro 2014. Ik heb onder meer de sneltoetsen weggelaten voor het direct invoeren van speciale en diakritische tekens. Voor het invoeren van deze tekens maak ik gebruik van TransTools Utilities. Binnen memoQ is een lijst met speciale karakters en symbolen oproepbaar met de toetscombinatie Ctrl+Shift+I.

Hieronder ziet u de standaard sneltoetsen. Via Tools/Options/Keyboard Shortcuts kunt u de toetscombinaties naar uw eigen voorkeur aanpassen door met de cursor op de betreffende bewerking te gaan staan en de gewenste sneltoetscombinatie in te drukken op uw toetsenbord.

ActieSneltoetsCategorie
Add Comment Ctrl + M Editor
AutoCorrect Ctrl + Shift + O Editor
Close Active Document Ctrl + F4 Editor
Confirm and Overwrite Alt + Enter Editor
Confirm and Update Rows Ctrl + Shift + U Editor
Confirm Without Update Ctrl + Shift + Enter Editor
Confirm Ctrl + Enter Editor
Copy Selection To Target Ctrl + Shift + T Editor
Copy Source To Target Ctrl + Shift + S Editor
Copy Ctrl + C Editor
Cut Ctrl + X Editor
Display All Hits Ctrl + Shift + D Editor
Down in horizontal editing control Alt + Down Editor
Edit Source F2 Editor
Edit Warnings Ctrl + W Editor
Filter for selected text Ctrl + Shift + F Editor
Find Ctrl + F Editor
Goto Next Settings Ctrl + Shift + G Editor
Goto Next Ctrl + G Editor
Insert Assembled Hit F4 Editor
Insert Current Hit Ctrl + Space Editor
Insert Symbol Ctrl + Shift + I Editor
Join Segments Ctrl + J Editor
Lock Segments Ctrl + Shift + L Editor
Look Up Term Ctrl + P Editor
Mark Selected Text Ctrl + Shift + M Editor
memoQ Web Search Ctrl + F3 Editor
Move down in hits Ctrl + Down Editor
Move selected text left by one word Ctrl + Shift + B Editor
Move selected text right by one word Ctrl + Shift + N Editor
Move up in hits Ctrl + Up Editor
Navigate down by one view Page Down Editor
Navigate down Editor
Navigate through the open tabs Ctrl + Tab Editor
Navigate up by one view Page Up Editor
Navigate up Editor
Paste Ctrl + V Editor
Perform Correction or Replace Ctrl + Alt + Space Editor
Reject Shift + Enter Editor
Replace Ctrl + H Editor
Revert to Earlier Version Ctrl + Shift + E Editor
Scan Segment F3 Editor
Select All Segments Ctrl + Shift + A Editor
Select text line by line Shift + ↑/↓ Editor
Select text word by word Ctrl + Shift + ←/→ Editor
Select text Shift + ←/→ Editor
Spelling and Grammar F7 Editor
Split Segment Ctrl + T Editor
Switch from source to target Tab Editor
View Pane Content F10 Editor
Switch To Next Layout F11 Editor
Toggle Case Shift + F3 Editor
Up in horizontal editing control Alt + Up Editor
View/Edit Ctrl + Alt + Enter Editor
Toggle insert / overwrite mode Insert Editor
Undo Ctrl + Z Editor
Redo Ctrl + Y Editor
 
Copy Next Tag Sequence F9 Formatting
Edit Inline Tag Ctrl + F9 Formatting
Insert All Tags Alt + F8 Formatting
Remove All Tags Ctrl + F8 Formatting
Tag Insertion F6 Formatting
Arrange Tags Alt + F6 Formatting
Bold Ctrl + B Formatting
Italic Ctrl + I Formatting
Underline Ctrl + U Formatting
Superscript Ctrl + + Formatting
Subscript Ctrl + Shift + + Formatting
 
Concordance Search Ctrl + K Concordance
Insert Selected Text in the target text field
of the Concordance dialog
Alt + S Concordance
Overwrite target of current segment with target of Concordance dialog Alt + I Concordance
 
Add Term Ctrl + E Term Base Editor
Quick Add Term Ctrl + Q Term Base Editor
 
Help F1 General
Save All Ctrl + S General
Show/hide ribbon Ctrl + F1 General
TM Search Ctrl + Shift + Q General