Sneltoetsen memoQ Translator Pro

Met de introductie van de Cheat Sheet-functie in memoQ 2015 heeft memoQ Translation Technologies (voorheen Kilgray) onderstaande lijst met sneltoetsen in feite overbodig gemaakt. Ga als volgt te werk om uw eigen cheat sheet/sneltoetslijst op te slaan in memoQ Translator Pro 2015, Translator Pro 8 Adriatic, memoQ Translator Pro 9 of nieuwer:

  • Kies Options/Keyboard Shortcuts
  • Selecteer de lijst die u wilt opslaan en klik op Edit (A)
  • Druk in het volgende venster op de link Save Cheat Sheet (B)
  • U krijgt nu de mogelijkheid om de lijst op te slaan als html bestand
Cheat sheet sneltoetsen memoQ 2015

Sneltoetsen memoQ Translator Pro

Dit is een aangepaste versie van de lijst met sneltoetsen voor memoQ Translator Pro 2014. Ik heb onder meer de sneltoetsen weggelaten voor het direct invoeren van speciale en diakritische tekens. Voor het invoeren van deze tekens maak ik gebruik van TransTools Utilities. Binnen memoQ is een lijst met speciale karakters en symbolen oproepbaar met de toetscombinatie Ctrl+Shift+I.

Hieronder ziet u de standaard sneltoetsen. Via Tools/Options/Keyboard Shortcuts kunt u de toetscombinaties naar uw eigen voorkeur aanpassen door met de cursor op de betreffende bewerking te gaan staan en de gewenste sneltoetscombinatie in te drukken op uw toetsenbord.

ActieSneltoetsCategorie            
Add Comment Ctrl + M Translation Editor
AutoCorrect Ctrl + Shift + O Translation Editor
Close Active Document Ctrl + F4 Translation Editor
Confirm and Overwrite Alt + Enter Translation Editor
Confirm and Update Rows Ctrl + Shift + U Translation Editor
Confirm Without Update Ctrl + Shift + Enter Translation Editor
Confirm Ctrl + Enter Translation Editor
Copy Selection To Target Ctrl + Shift + T Translation Editor
Copy Source To Target Ctrl + Shift + S Translation Editor
Copy Ctrl + C Translation Editor
Cut Ctrl + X Translation Editor
Display All Hits Ctrl + Shift + D Translation Editor
Down in horizontal editing control Alt + Down Translation Editor
Edit Source F2 Translation Editor
Edit Warnings Ctrl + W Translation Editor
Filter for selected text Ctrl + Shift + F Translation Editor
Find Ctrl + F Translation Editor
Goto Next Settings Ctrl + Shift + G Translation Editor
Goto Next Ctrl + G Translation Editor
Insert Assembled Hit F4 Translation Editor
Insert Current Hit Ctrl + Space Translation Editor
Insert Symbol Ctrl + Shift + I Translation Editor
Join Segments Ctrl + J Translation Editor
Lock Segments Ctrl + Shift + L Translation Editor
Look Up Term Ctrl + P Translation Editor
Mark Selected Text Ctrl + Shift + M Translation Editor
memoQ Web Search Ctrl + F3 Translation Editor
Move down in hits Ctrl + Down Translation Editor
Move selected text left by one word Ctrl + Shift + B Translation Editor
Move selected text right by one word Ctrl + Shift + N Translation Editor
Move up in hits Ctrl + Up Translation Editor
Navigate down by one view Page Down Translation Editor
Navigate down Translation Editor
Navigate through the open tabs Ctrl + Tab Translation Editor
Navigate up by one view Page Up Translation Editor
Navigate up Translation Editor
Paste Ctrl + V Translation Editor
Perform Correction or Replace Ctrl + Alt + Space Translation Editor
Reject Shift + Enter Translation Editor
Replace Ctrl + H Translation Editor
Revert to Earlier Version Ctrl + Shift + E Translation Editor
Scan Segment F3 Translation Editor
Select All Segments Ctrl + Shift + A Translation Editor
Select text line by line Shift + ↑/↓ Translation Editor
Select text word by word Ctrl + Shift + ←/→ Translation Editor
Select text Shift + ←/→ Translation Editor
Spelling and Grammar F7 Translation Editor
Split Segment Ctrl + T Translation Editor
Switch from source to target Tab Translation Editor
View Pane Content F10 Translation Editor
Switch To Next Layout F11 Translation Editor
Toggle Case Shift + F3 Translation Editor
Up in horizontal editing control Alt + Up Translation Editor
View/Edit Ctrl + Alt + Enter Translation Editor
Toggle insert / overwrite mode Insert Translation Editor
Undo Ctrl + Z Translation Editor
Redo Ctrl + Y Translation Editor
 
Copy Next Tag Sequence F9 Formatting
Edit Inline Tag Ctrl + F9 Formatting
Insert All Tags Alt + F8 Formatting
Remove All Tags Ctrl + F8 Formatting
Tag Insertion F6 Formatting
Arrange Tags Alt + F6 Formatting
Bold Ctrl + B Formatting
Italic Ctrl + I Formatting
Underline Ctrl + U Formatting
Superscript Ctrl + + Formatting
Subscript Ctrl + Shift + + Formatting
 
Concordance Search Ctrl + K Concordance
Insert Selected Text in the target text field
of the Concordance dialog
Alt + S Concordance
Overwrite target of current segment with target of Concordance dialog Alt + I Concordance
 
Add Term Ctrl + E Term Base Editor
Quick Add Term Ctrl + Q Term Base Editor
 
Help F1 General
Save All Ctrl + S General
Show/hide ribbon Ctrl + F1 General
TM Search Ctrl + Shift + Q General