Sneltoetsen Wordfast Pro

Dit is een bewerkte versie van de lijst met sneltoetsen uit Wordfast Pro 3.1.2. Tussen haakjes staan alternatieve toetscombinaties.

De sneltoetsen voor het invoeren van speciale en diakritische tekens heb ik niet opgenomen in de lijst. Hiervoor gebruik ik de app TransTools Utilities omdat die ook oproepbaar is in alle andere programma's binnen het besturingssysteem.

ActieSneltoetsCategorie
Add NoteAlt + Shift + NEditor
Add TermCtrl + Alt + TEditor
Clear All Target SegmentsAlt + Shift + DeleteText
Clear Target SegmentCtrl + Alt + XText
CloseCtrl + W (Ctrl + F4)File
Close AllCtrl + Shift + W (Ctrl + Shift + F4)File
Commit All segments to TMCtrl + Alt + EndTM
Commit Current Segment to TMAlt + EndTM
Confirm / UnconfirmAlt + EnterEditor
CopyCtrl + C (Ctrl + Insert)Edit
Copy All SourcesCtrl + Alt + lnsertText
Copy PlaceableCtrl + Alt + Down (Alt + Shift + Down)Text
Copy Placeables in current segmentCtrl + Shift + AText
Copy SourceAlt + InsertText
Copy TermCtrl + Alt + 0Terms
Copy WordCtrl + TabText
Current Segment LeverageAlt + -TM
CutCtrl + X (Shift + Delete)Edit
DeleteDeleteEdit
Delete Next WordCtrl + DeleteText
Delete NoteAlt + Shift + DEditor
Delete Previous WordCtrl + BackspaceText
Edit NoteAlt + Shift + EEditor
Edit TermsCtrl + Alt + EnterTerms
Edit TermsCtrl + Alt + EnterTerms
ExitAlt + Shift + XFile
Expand SegmentAlt + PageDownEditor
Find / ReplaceCtrl + F (Ctrl + H)Edit
Go To First SegmentCtrl + HomeText
Go To Last SegmentCtrl + EndText
Go to SegmentCtrl + GFile
Last Modified SegmentShift + F5Text
Leverage Next TuAlt + RightTM
Leverage Previous TuAlt + leftTM
Line EndEndText
Line StartHomeText
Maximize Active View or EditorCtrl + MWindow
New / Select TermsAlt + NTerms
New / Select TMCtrl + Shift + N (Ctrl + Shift + O)TM
Next EditorCtrl + F6Window
Next PerspectiveCtrl + F8Window
Next PlaceableCtrl + Alt + Right (Alt + Shift + Right)Text
Next Segment (No Commit)Ctrl + DownTM
Next Segment (TM Commit)Alt + DownTM
Next TermCtrl + Alt + 9Terms
Next Term / PlaceableCtrl + Alt + RightTerms
Next ViewCtrl + F7Window
Next WordCtrl + RightText
Online HelpF1File
Open Edit MenuAlt + EMenu
Open FileCtrl + OFile
Open File MenuAlt + FMenu
Open Help MenuAlt + HMenu
Open ProjectCtrl + Shift + PFile
Open Terms MenuAlt + TMenu
Open TM MenuAlt + MMenu
Open Window MenuAlt + WMenu
PasteCtrl + VEdit
Preview in MS WordCtrl + Alt + PEditor
Previous EditorCtrl + Shift + F6Window
Previous PerspectiveCtrl + Shift + F8Window
Previous PlaceableCtrl + Alt + Left (Alt + Shift + Left)Text
Previous Segment (No Commit)Ctrl + UpTM
Previous Segment (TM Commit)Alt + UpTM
Previous TermCtrl + Alt + 8Terms
Previous Term / PlaceableCtrl + Alt + LeftTerms
Previous ViewCtrl + Shift + F7Window
Previous WordCtrl + LeftText
PrintCtrl + PFile
Quick AccessCtrl + 3Window
Quick CleanCtrl + Alt + QEditor
RedoCtrl + YEdit
Remove Term / PlaceableCtrl + Shift + UpTerms
Restore SegmentAlt + DeleteText
Retrieve Selected SegmentCtrl + Alt + MText
Retrieve Selected TuAlt + F12TM
SaveCtrl + SFile
Save Translated FileCtrl + Alt + SFile
Select AllCtrl + AEdit
Select Until Line EndShift + EndText
Select Until Line StartShift + HomeText
Show Key AssistCtrl + Shift + LWindow
Show ViewAlt + Shift + Q, QViews
Show View (View: )Alt + Shift + Q, XViews
Show View (View: Outline)Alt + Shift + Q, OViews
Show Whitespace CharactersCtrl + Shift + 8Text
Shrink SegmentAlt + PageUpEditor
Spell CheckF7Text
Switch Between Source And TargetShift + TabText
TM Admin PreferencesCtrl + Alt + Shift + TTM
TM LookupCtrl + Shift + TTM
TM Source LookupCtrl + Shift + FTM
TranscheckCtrl + Shift + QEditor
Translate AllCtrl + Shift + EndEditor
Translate Until FuzzyCtrl + Alt + FTM
Translate Until No MatchCtrl + Shift + PageDownTM
UndoCtrl + ZEdit
Update SelectedCtrl + Alt + PageDownTM
Uppercase / LowercaseShift + F3Text
Window SizeAlt SpaceWindow

 Auteursprofiel

Vertaler Engels-Nederlands Erwin van Wouw

Erwin van Wouw (1973) woont in Utrecht en werkt al ruim 16 jaar als gediplomeerd en gecertificeerd technisch vertaler Engels-Nederlands. Hij helpt organisaties bij het vertalen van hun Engelstalige documenten naar correct en goedlopend Nederlands.