Vertaaldiensten Engels-Nederlands

technisch vertaler Engels-Nederlands Erwin van Wouw

Black Kite is het eenmansbedrijf van gediplomeerd technisch vertaler Erwin van Wouw dat al sinds 2007 Engels documentatiemateriaal vertaalt in idiomatisch en prettig leesbaar Nederlands. Erwin is een betrouwbare vertaalpartner die snel reageert, helder communiceert en afspraken en deadlines respecteert. Black Kite vertaalt onder meer onderstaande tekstsoorten.

Technische documentatie

Als technisch vertaler en voormalig technicus heb ik verstand van taal en kennis van uw vakgebied. Met de ervaring die ik als technisch vertaler sinds 2007 heb opgedaan, weet ik als geen ander dat een goede vertaling uit meer bestaat dan alleen correct vertaalde terminologie. Zinsbouw, tekststructuur en perspectief spelen ook een belangrijke rol bij de informatieoverdracht aan uw klanten. Ik vertaal uw Engelse technische documentatie dan ook in goedlopend en begrijpelijk Nederlands.

meer over technische vertalingen

Bekijk voorbeelden van opgeleverde vertalingen en testimonials van tevreden klanten.

Vertaalportfolio

Algemene documenten

Naast mijn technische specialisatie verzorg ik algemene vertalingen. Onder algemene documentatie vallen teksten met een algemeen karakter en zonder specifieke terminologie, zoals: folders, persberichten, e-mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen.

meer over algemene vertalingen

Websites

U maakt de afweging of u alleen onderdelen van uw website uit het Engels wilt laten vertalen, de website wilt laten samenvatten in het Nederlands of dat u kiest voor een integrale vertaling naar het Nederlands.
 

meer over websitevertalingen

Redigeren en proeflezen

Helaas hanteert men in de vertaalwereld geen eenduidige definities voor redigeren en proeflezen. Daarom heb ik beide disciplines duidelijk omschreven. Uiteraard kunt u ook bestanden ter redactie/correctie aanbieden die in het Nederlands zijn geschreven.

meer over redigeren/proeflezen